ספרים נוספים

בנוסף למאמרים מקצועיים (שילוב סביבה מקוונת הוראה ובלמידה) וכלליים, יצא זה מכבר (יולי 2008) הספר

שכתבו ד"ר אברום רותם ודר' יהודה פלד  "לקראת בית ספר מקוון",

הספר מציע לאנשי חינוך דיון תאורטי ומעשי-יישומי בשילוב סביבה מקוונת בהוראה ובלמידה.coverbook

פרטים להזמנה טלפונית מכון מופ"ת ראה כאן